Twoja przeglądarka nie obsługuje flasha, zalecane jest pogranie wtyczki ze strony macromedia.com

Filmy

UBEZPIECZENIE PLANU
Program ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Produkcji Filmowej znajduje się na platformie internetowej, która pozwala Państwu:

Zawrzeć ubezpieczenie dla dowolnej produkcji on-line
 
W dowolnej chwili samodzielnie policzyć składkę ubezpieczeniową dla danej produkcji co może być przydatne na etapie tworzenia budżetu filmu:  policz składkę on-line
 
Zapoznać się z Ogólnymi Warunkami naszego ubezpieczenia, które napisane są w bardzo przejrzysty i zrozumiały dla każdego sposób. Nasze warunki opierają się na konstrukcji krótkich zdań, które określają: „co jest ubezpieczone” i „co nie jest ubezpieczone.”

NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE
Ubezpieczone są wszystkie elementy ryzyka związane z tworzeniem planu filmowego oraz koszty jego odtworzenia w przypadku szkody.
Limity na poszczególne ryzyka są stałe z wyjątkiem ilości kluczowych osób w „Cast Non Appearance” i wartości nośnika.
Na cenę ubezpieczenia wpływają:
     ―   Wartość budżetu,
     ―   Rodzaj nośnika (negatyw, cyfra)
     ―   Ilość osób ubezpieczonych w ryzyku „Cast Non Appearance”
     ―   Efekty specjalne i pirotechniczne
do zawarcia ubezpieczenia nie wymagamy wykazu sprzętu filmowego, ani innych przedmiotów znajdujących się na planie. Ubezpieczenie jest zawarte w oparciu o zasadę ”na pierwsze ryzyko”.

Przedstawiamy przykład zakresów ubezpieczenia wraz z limitami:

ZAKRES UBEZPIECZENIA LIMITY

Ubezpieczenie niepojawienia się kluczowych osób na planie filmowym  

do wartości budżetu
Nośnik - negatyw - cyfra do wartości budżetu
Sprzęt filmowy 150.000 Euro
Dekoracje, rekwizyty 75.000 Euro
Koszty dodatkowe % od budżetu
Odpowiedzialność Cywilna 1.250.000 Euro
Mienie powierzone 75.000  Euro
Odpowiedzialność Cywilna najemcy 1.250.000 Euro
Wyposażenie biura produkcyjnego 15.000 Euro
Pojazdy specjalne 50.000 Euro
Gotówka 10.000 Euro
Bagaż 10.000 Euro

 
CZEGO POTRZEBUJEMY DO WYLICZENIA SKŁADKI?
Budżet produkcji
 
Typ nośnika
 
Ilość osób ubezpieczonych od Ryzyka Niepojawienia się
 
Ilość dni zdjęciowych
 
Informację czy będą zdjęcia nietypowe, niebezpieczne, kaskaderzy
 

Jeżeli któryś z limitów jest niewystarczający możemy go podnieść.
Nie praktykujemy natomiast obniżania limitów dla poszczególnych gwarancji, gdyż nie ma to wpływu na cenę ubezpieczenia.


 
Ubezpieczenie NNW oraz Kosztów Leczenia dla uczestników planu filmowego
Śmierć
Trwałe inwalidztwo
Częściowe inwalidztwo
Koszty leczenia

Poza ubezpieczeniem planu filmowego indywidualnie negocjujemy następujące ubezpieczenia przydatne w produkcji filmowej:
 

UBEZPIECZENIE POGODOWE

W ciągu 24 godzin możemy sporządzić ofertę ubezpieczenia pogodowego „Weather Insurance”, które gwarantuje odszkodowanie w przypadku niemożności realizacji filmu ze względu na niepożądane warunki atmosferyczne. Z powodu zmienności pogody w różnych miejscach na świecie taka oferta musi być zawsze indywidualna. Można również skorzystać wyłącznie z ubezpieczenia ryzyka pogody bez ubezpieczania planu filmowego. Ubezpieczenie pogody musi być zawarte na 10 dni przed ubezpieczanym dniem zdjęciowym.

UBEZPIECZENIE COMPLETION BOND

Dla potrzeb filmu fabularnego negocjujemy indywidualnie ubezpieczenie „Completion Bond”. Ze względu na fakt, że jest to ubezpieczenie bardziej finansowe niż majątkowe negocjacje muszą zawsze przebiegać indywidualnie. Dzięki funkcjonowaniu w międzynarodowej sieci brokerów zajmujących się ubezpieczaniem filmów jesteśmy w stanie przedstawić bardzo interesującą ofertę również w tym zakresie.

UBEZPIECZENIE ERRORS & OMISSIONS (E&O)

Ubezpieczenie przydatne już na etapie dystrybucji filmu, które zapewnia ochronę producenta w przypadku nieumyślnego wykorzystania w filmie czyjegoś wizerunku bądĽ muzyki, tekstu, itp. bez uprzedniego uregulowania kwestii związanych z prawami autorskimi, co może skutkować roszczeniem ze strony poszkodowanego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Copyright © 2010 MAKonLine Sp.z o.o. All Rights Reserved
Projekt i wykonanie JM Group - Agencja nowoczesnej reklamy